תקנון האתר ותנאי שימוש

1. האתר אינו עוסק בכל סוג של מכירה ו\או תיווך ישיר ו\או עקיף של סמים לא חוקיים, סמים חוקיים, תרופות או תוספי תזונה.

2. האתר אינו עוסק בכל סוג של מסחר ו\או סחר ו\או תיווך ו\או חילופי מוצרים מכל סוג שהוא.

3. בהמשך לסעיפים 1 ו 2 ולמען הסר ספק: תכני האתר (על מוצריו הפיקטיביים, החדשות או כל תוכן שיש באתר), משמשים למטרות בידור בלבד.

4. תקנון ותנאי השימוש של האתר עלולים להשתנות בכל עת בהתאם להחלטת הנהלת האתר.

תאריך העדכון האחרון של התקנון ותנאי השימוש: 05.04.2019

הזמנה חדשה: תקנון האתר ותנאי שימוש
פרטים אישיים
פרטי משלוח

הזמנה דיסקרטית | משלוח חינם